بررسی تأثیر ارزش‏های دینی و اخلاقی بر اصول جنگ دفاع مقدس و جنگ‏های آینده‏ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سجاد زارعی

چکیده

زمینه و هدف: موفقیت در جنگ به عنوان یک پدیده‏ مهم و پیچیده برای یک جامعه که با آن روبه‌رو شده بسیار مهم است. تجهیزات، نیروی کارآمد، اتخاذ تاکتیک‏های صحیح دفاعی و داشتن میل به پیروزی، فاکتورهای مهم پیروزی در یک جنگ هستند. در همین راستا نزاجا در کنار به‌روزرسانی تجهیزات خود تأکید زیادی بر جذب نیروی انسانی متعهد، ولایت‌مدار و پایبند به ارزش‏های دینی و اخلاقی داشته است. هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر ارزش‏های دینی و اخلاقی بر اصول جنگ در هشت سال دفاع مقدس و همچنین جنگ‏های آینده‏ نزاجا می‌باشد.


مواد و روش‌ها‌: این مطالعه از نوع بنیادی و همچنین از جهت جمع‏آوری داده‏ها، توصیفی می‏باشد. این پژوهش با استفاده از توزیع پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری از فرماندهان نزاجا، در حدود 160 نفر که با توجه به فرمول کوکران تعداد 108 نفر تعیین گردید، انجام شد.


یافته‌ها: علاوه بر روش‏های آموزشی مرسوم، با بکارگیری سبک نوین آموزشی به کمک افراد نخبه و جوان، سازمان می‌تواند در جذب و آموزش آموزه‏های دینی به نسل جوان، کارآمدتر بوده و بهره‏وری بالاتری داشته باشد. 


نتیجه‎گیری: نتایج به‌دست آمده از تحلیل آماری و رگرسیون نشان می‏دهد که فرضیه مطرح شده مبنی بر تأثیر ارزش‏های دینی و اخلاقی بر اصول جنگ در دفاع مقدس و جنگ‏های آینده مورد پذیرش قرار گرفته است.


کلید واژه‌ها: ارزش‏های دینی و اخلاقی، دفاع مقدس، جنگ‏های آینده، نزاجا، اصول جنگ

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

استناد به مقاله
1.
بررسی تأثیر ارزش‏های دینی و اخلاقی بر اصول جنگ دفاع مقدس و جنگ‏های آینده‏ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (نزاجا). مجله مدیریت فراگیر [اینترنت]. 26سپتامبر2017 [ارجاع شده 30می2023];:166-74. Available from: http://www.wjem.ir/index.php/WJEM/article/view/62
نوع مقاله
مقاله پژوهشی