[1]
, , و , “بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر اخلاق حرفه‌ای مدیران با تأکید بر نقش تعدیل‌گری جنسیت در بین مدیران زن”, مجله مدیریت فراگیر, صص 30-39, می 2021.