چاپ شده: 2016-01-05

تأثیر ارگونومی بر سلامت سازمانی در بین کارکنان ناحیه یک آموزش و پرورش شهر شیراز

محبوبه بصیرزاده, عبدالمحمد طاهری, Mahboobeh Basirzadeh, Abdolmohammad Taheri

چارچوبی جهت شناسایی افراد مستعد برای به‌گزینی سازمانی در بیمارستان میلاد تهران

نادر قلی قورچیان, ژیلا دادگرپناه, محمود صفری, Nader Qoli Ghoorchian, Zhila Dadgarpanah, Mahmood Safari

ارتباط بین خطاهای ادراکی در تصمیم‌گیری و شخصیت

اکبر اعتباریان خوراسگانی, سید احمد قریشی شهرکی, Akbar Etebarian Khorasgani, Seyed Ahmad Ghoreishi Shahraki

ارتباط مهارت‌های مدیریتی و مهارت‌های ارتباطی مدیران ورزش استان اصفهان

114-120

مینا مستحفظیان, حمید طاهری, Mina Mostahfezian, Somayeh Rahbari, Hamid Taheri

مربیگری در سازمان‌های امروزی

133-140

هانیه شامی زنجانی, Hanieh Shami Zanjani

نردبان تلفیق

141-152

هانیه شامی زنجانی, سید حسن موسوی, Hanieh Shami Zanjani, Seyed Hasan Mousavi