چاپ شده: 2016-07-07

تحلیل عوامل مؤثر بر پرداخت‌های غیر رسمی به پزشکان در بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

علی ابوترابی Ali Abutorabi, معصومه دهقان سیمکانی Masumeh Dehghan Simakani, عزیز رضاپور Aziz Rezapour, مریم غیاثی پور Maryam Ghiasipour

نیازسنجی آموزشی کارشناسان آموزش شرکت توسعه نفت و گاز مپنا مبتنی بر الگوی دیکوم

علیرضا عراقیه Alireza Araghieh, کاترین میرجوانی زنگنه Katrin Mirjavani Zanganeh

ارزیابی سلامت سازمانی مدارس دوره ابتدایی

105-114

فریبا پاک نژاد Fariba Paknejad, پروین احمدی Parvin Ahmadi, فریبا عدلی Fariba Adli

نگاهی به آموزش مجازی در نظام آموزشی ایران

115-125

ایرج فیروز فر Iraj Firoozfar, عبداله عالی شیرمرد Abdollah Aali Shirmard

نقد برنامه درسی ملی جمهوري اسلامي ايران با توجه به ویژگی‌های آن

136-145

لقمان شاکری Loghman Shakeri, عبداله عالی شیر مرد Abdollah Aali Shirmard, مجتبی دهدار Mojtaba Dehdar, صادق ستوان Sadegh Sotvan