چاپ شده: 2018-03-06

بررسی و تبیین جایگاه ارزش‌های اخلاقی در حرفه ماليات

37-43

مهدي مهدوي خو, غلامرضا کرمی, محسن ختن لو

رسالت مسیر شغلی

44-56

زهرا خوانساری, پریسا نیلفروشان